Polski Związek Chórów i Orkiestr

Warmińsko-Mazurski Oddział im. Feliksa Nowowiejskiego.